NIPT Bas

NIPT 5500kr (* 200kr helgavgift)

Inkluderar att utvärdera risken för trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 18, trisomi 13 och sexkromosomaneploidier (valfritt), fosterkön (valfritt).

Boka nu
 

Mer information

http://fostertest.se/ta-nipt/ 

Procedur

  • Mamman måste läsa och underteckna en samtycke och underteckna ett formulär för datafrisättning.
  • En ultraljudsundersökning görs alltid först.
  • Detta är ett enkelt blodprov från venen i kvinnans arm som alla andra blodprov. Det finns ingen risk att ha testet.
  • Två rör måste fyllas.
  • Rören omedelbart förpackas och skickas samma dag till Life Genomics Laboratory i Göteborg för att förbättra sin tur runt tiden.

VÄNLIGEN NOTERA!

Du måste vara minst 10 veckor + 0 dagar i graviditeten för att göra NIPT.

Blodprov måste ske med oss ​​på Banegatan41

Hur lång tid tar det för att få ett resultat?

Resultatet är tillgängligt inom 5-10 arbetsdagar, den normala vändningstiden är 5 arbetsdagar. Det finns en 2% chans att det inte kommer att bli något resultat. Det finns många olika skäl till detta. Det här är inte ett positivt eller negativt test: det är ett misslyckat test. Ett erbjudande om ett repetitionsprov görs kostnadsfritt. Detta är vanligtvis framgångsrikt. I sällsynta fall kan resultatet ta längre tid än 7 dagar. Vi förstår att det kan vara en stressig tid att vänta på resultat och vi kommer att sträva efter att kommunicera förseningar till våra patienter så fort vi får information från laboratoriet

/