Normalutvecklings ultraljud

Ett normalutvecklings ultraljud utförs från vecka 14+0 till 23+6 (Ej lika grundlig undersökning som Rutinultraljud v18+0-21+6)

1400 kr (+ 400kr helgtillägg när personal finns tillgänglig).

Vi säkerställer att viktiga organ har normal utveckling i förhållande till graviditetsvecka. Därutöver så mäter vi barnets huvud, mage och ben. Vi kontrollerar även mängden av fostervatten och positionen av placentan (moderkakan).

Könsbestämning kan göras från vecka 18+0. Vi utför aldrig dessa undersökningar om syftet är att välja ett specifikt kön.

Om barnet befinner sig i en bra position kan vi visa er barnet i 3D/4D format. 3D/4D bilder kan köpas för:

Svartvita 150 kr

Färgbilder 250 kr. 

Om några misstänkta avvikelser upptäcks under undersökningen skickar vi en remiss till er MVC för vidare kontroll med en fostermedicinsk läkare . Vi kan även skriva en remiss och /eller kontakta MVC per telefon om ni så önskar.

Undersökningen tar ca 25 minuter

Förberedelser

Nedan medföljer några tips och råd för att ni ska få ut så mycket som möjligt av ert besök hos oss samt känna er avslappnande under själva undersökningen

  • Kom gärna fem minuter innan utsatt tid så ni hinner varva ner före undersökningen.
  • Ät gärna före undersökningen
  • Se till att ni dricker riktigt med vatten dagarna före undersökningen. En någorlunda fylld blåsa förbättrar synligheten för tidig graviditetsundersökning.
  • Medtag godkänd legitimation
/