Ultraljudundersökningar

Gynekologisk ultraljudsundersökning/Follikelkoll inför IVF/insemination

Gynekologisk ultraljudsundersökning 1600 kr(+ 400 kr helgtillägg när personal finns tillgänglig)

Undersökningen tittar på de reproduktiva organen samt bäckenområdet runtomkring. Vi kontrollerar äggstockarna, cervix, slemhinnan samt livmodern.

 

Follikelkoll inför IVF/insemination

Den gäller också för dem som planerar att genomgå IVF behandling utomlands och är i behov av ultraljudskontroll av slemhinnas tjocklek och storleken på folliklar.

Bilder och en skriftlig rapport skicka via e-post till klienter och/eller läkare samma dag som undersökningen.

Undersökningen tar 20 minuter.

Första besök boka här

Uppfölljning boka här

Rutinultraljud (RUL)

Ett rutinultraljud genomförs från vecka 18-22, 1400 kr (+400 kr helgtillägg när personal finns tillgänglig)

Anomaliundersökningen är en detaljerad anatomisk kontroll av ert barns hjärta, hjärna, ansikte, ryggrad, tarm, mage, njurar och lemmar för att hitta eventuella anomalier.

Placentans position, mängden fosterhinnevätska samt navelsträngen kontrolleras också.

Utöver att undersöka och analysera de olika kroppsdelarna och organen så mäter vi även huvudet, hjärnan, magen och benen. Undersökningen är ingen garanti för att utvecklingen fortgår normalt men den kan ge en väldigt god indikation på att utvecklingen ser bra ut.

Om ni vill så kan ni även få reda på könet på ert barn.

Om några misstänkta avvikelser upptäcks under undersökningen skickar vi en remiss till er MVC för vidare kontroll med en fostermedicinsk läkare . Vi kan även skriva en remiss och /eller kontakta MVC per telefon om ni så önskar.

Om barnet befinner sig i en bra position kan vi visa er barnet i 3D/4D format. 3D/4D bilder kan köpas för:           Svartvita 150 kr, Färgbilder 250 kr

Undersökningen tar ungefär 30 minuter.

Boka nu
 

Tidig graviditetsundersökning

En tidig graviditetsundersökning genomförs under vecka 6+0-13+6 dagar. 800 kr (+400 kr i helgtillägg när personal finns tillgänglig)

Denna undersökning kommer med videoklipp av hjärtslagen som skicka via e-post samt två stycken svartvita bilder.

En tidig graviditetsundersökning kan även säkerställa graviditeten och preliminärt datum för födseln. Såvida 6 graviditetsveckor har passerat.

Vi undersöker även hjärtat och om vi inte kan bekräfta att hjärtat slår så erbjuder vi ett extra besök utan extra kostnad.

Undersökningen tar ungefär 20 minuter.

Boka nu
 

Tillväxtkontroll

En tillväxtkontroll utförs från vecka 14 till 38 1200  kr         (+ 400 kr helgtillägg när personal är tillgänglig)

Vi säkerställer att viktiga organ har normal utseende. Därutöver så mäter vi barnets huvud, mage och ben. Vi kontrollerar även mängden av fostervatten och positionen av placentan (moderkakan) . Tidigast från vecka 16+0 kontrollerar vi barnets kön.

Om barnet befinner sig i en bra position kan vi visa er barnet i 3D/4D format. 3D/4D bilder kan köpas för:          Svartvita 150 kr, 2 Färgbilder 250 kr

Om några misstänkta avvikelser upptäcks under undersökningen skickar vi en remiss till er MVC för vidare kontroll med en fostermedicinsk läkare . Vi kan även skriva en remiss och /eller kontakta MVC per telefon om ni så önskar.

Undersökningen tar ungefär 20 minuter.

Boka nu
 

Könsbestämning

1000kr * (400kr helgtillägg).

Könsbestämning kan göras från vecka 16+0. Vi utför aldrig dessa undersökningar om syftet är att välja ett specifikt kön.

Könsbestämning inkluderar inte en fullständig missbildningsundersökning. Detta beror på att fostret är för litet för att noggrant undersöka all anatomi

Om det inte är möjligt att fastställa barnets kön vid besökstillfället erbjuds en ny undersökning utan kostnad.

Om några misstänkta avvikelser upptäcks under undersökningen skickar vi en remiss till er MVC för vidare kontroll med en fostermedicinsk läkare . Vi kan även skriva en remiss och /eller kontakta MVC per telefon om ni så önskar.

Undersökningen tar ungefär 20 minuter.

 

Förberedelser

Nedan medföljer några tips och råd för att ni ska få ut så mycket som möjligt av ert besök hos oss samt känna er avslappnande under själva undersökningen

  • Läs restriktionerna vi skickade med samband med bokningen. 
  • Kom gärna fem minuter innan utsatt tid så ni hinner varva ner före undersökningen. 
  • Bra att ni äter före undersökningen.
  • Se till att ni dricker riktigt med vatten dagarna före undersökningen. En någorlunda fylld blåsa förbättrar synligheten för tidig graviditetsundersökning.
  • Medtag godkänd legitimation
  • Betalning sker endast med bankkort eller Swish. 
  • Vi vill gärna att ni har dagen av er vanliga sista menstruationsdagens första dag tillgänglig så ni slipper leta upp det under undersökningen. 
/