Team

Ladoya Simpson är klinikens VD samt ansvarig.
Hon är legitimerad specialist på medicinsk-diagnostisk ultraljudsundersökning (sonograf).

I grunden är Ladoya röntgensjuksköterska och därefter har hon mer än tio års erfarenhet av klinisk ultraljudsdiagnostik, varav 13 år i medicinsk-diagnostiskt ultraljud inom obstetrisk, gynekologisk och allmänt ultraljud vid City University i London.

Huvuddelen av Ladoyas arbetserfarenhet har varit på några av Londons mest prestigefyllda sjukhus (Guy’s & St Thomas’ Hospital). Där fick hon möjlighet att exponeras för en mängd olika situationer och har även arbetat med pionjärer inom fetal medicin.

Sedan 2012 har Ladoya bott och arbetat som sonograf i Stockholm.

 

Monique Wilson är en radiograf och en klinisk specialist inom diagnostik medicinsk ultraljud.  Hon är certifierad ultraljudsforskare sedan 2015, med år av klinisk erfarenhet av ultraljud.

Monique avslutade framgångsrikt Abdomen, Obstetrics, Gynekologi och Sonografi Principer och Instrumentation vid Burwin Institute of Medical Diagnostic Sonography (2015) Kanada.  Monique har även en examen från University of the West Indies, Mona Campus, med kandidatexamen (Honours) i diagnostisk radiografi  (2013).  Monique har utövat radiografi och sonografi paralellt.

 

Zebrilla Najib är en registrerad medicinsk sonograf med god arbetserfarenhet. Han har en BSc i medicinsk ultraljud från Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST). Han har utbildats och arbetat med konsulterande radiologer och gynekologer på Accras ledande sjukhus.

Zebrilla har arbetat som ledande sonograf på University of Ghana och University of North Carolina, LABOR-forskning, utförd på Korlebu Teaching Hospital.
Han har använt Mindray DC-6 för att utföra abdominal, OB/GYN och vaskulär ultraljudsundersökningar.

Zebrilla har också arbetat som sonograf på Shape Specialist Fertility Hospital där han har utfört obstetrik, gynekologisk och scrotal scanning.

 

/