Om Oss

På Crocus Ultraljudsklinik utför en ultraljudspecialist (sonograf) undersökningarna.

Vad är en sonograf?

En sonograf eller ultraljudsspecialist är välutbildad (ofta inom röntgen) sjukvårdspersonal som är specialiserad på diagnostiska undersökningar inom ultraljud. För att bli sonograf krävs specialistutbildning och kompetens för att visa, analysera och anpassa undersökningen för att optimera den information som visas på bilden. En sonograf måste förstå ultraljudets fysik, ett tvärsnitts anatomi, fysiologi samt patologi. Många länder, i synnerhet anglosaxiska, kräver att en sonograf har professionell certifiering.

Vi hälsar gärna Monique Wilson till Crocus teamet. Hon är engelsktalande.

Monique är en radiograf och en klinisk specialist inom diagnostik medicinsk ultraljud.  Jag är certifierad ultraljudsforskare under de senaste två åren, med mer än fyra år klinisk erfarenhet av ultraljud. Jag avslutade framgångsrikt Abdomen, Obstetrics, Gynekologi och Sonografi Principer och Instrumentation vid Burwin Institute of Medical Diagnostic Sonography (2015) Kanada.  Jag är också en examen från University of the West Indies, Mona med kandidatexamen (Honours) grad i diagnostisk radiografi  (2013).  Jag har övat radiografi och sonografi samtidigt.

Jag som driver kliniken heter Ladoya och är specialist på medicinsk-diagnostisk ultraljudsundersökning (sonograf).

I grunden är jag röntgensjuksköterska och därefter har jag 9 års erfarenhet av klinisk ultraljudsdiagnostik varav 7 år efter examen i medicinsk-diagnostiskt ultraljud inom obstetrisk, gynekologisk och allmänt ultraljud vid City University i London. Huvuddelen av min arbetserfarenhet har varit på några av Londons mest prestigefyllda sjukhus (Guy’s & St Thomas’ Hospital). Där fick jag möjlighet att exponeras för en mängd olika situationer och arbeta med pionjärer inom fetal medicin. De senaste fyra åren har jag bott och arbetat som sonograf i Stockholm.

Mitt mål med Crocus Ultraljudsklinik är att erbjuda gravida kvinnor mina kvalificerade tjänster under avslappnade former när det passar dem.


 


 

/